Phẫu thuật Lasik An Toàn

Cảnh báo về việc bị chỉ định mổ Phaco thay cho Lasik

⛔  CẢNH BÁO VỀ VIỆC BỊ CHỈ ĐỊNH MỔ PHACO THAY CHO LASIK! (re-up) Các bệnh nhân lưu ý hiện tại có 1 số bv do không đủ máy móc trang thiế...
Read More

Dành cho các bạn đang quan tâm mổ cận bằng phương pháp Relex Smile

👉  DÀNH CHO CÁC BẠN ĐANG QUAN TÂM MỔ RELEX SMILE  👀 ---- Theo hẹn Ad trả bài nốt review 3 gói mổ phổ biến hiện nay cả nhà nhé. Về Smile t...
Read More